Oprava plochy na ulici 17. Novembra 124 - 134

Investor

Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov

Obdobie výstavby

Od roku 2018 do súčasnosti

Popis objektov

Asfaltérske práce – veľkoplošné - Oprava plochy na ulici 17. Novembra 124 -134

Technológia výstavby

  • odstránenie asfaltového krytu
  • osadenie záhonových obrubníkov do betónového lôžka
  • nanášanie nového asfaltového krytu
  • teréne úpravy