Havaríjna služba

0948 926 922
Prešov

0902 926 922
Poprad

0907 378 612
Humenné

Súčasťou ponuky našich služieb je 24 hodinová pohotovostná havarijná služba pre čistenie a monitorovanie kanalizácie, vývoz žumpových vôd. Naši zákazníci oceňujú dostupnosť, rýchlosť a profesionalitu servisného zásahu. Snahou je poskytovať spoľahlivé a komplexné služby v takom rozsahu, aby boli uspokojené všetky požiadavky našich zákazníkov.