Križovatka Sabinovská, Bajkalská, Jánošíkova, oprava asfaltového chodníka

Investor

Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov

Obdobie výstavby

Od roku 2018 do súčasnosti

Popis objektov

Výstavba spevnených plôch - križovatka Sabinovská, Bajkalská, Jánošíkova, oprava asfaltového chodníka

Technológia výstavby

  • odstránenie asfaltového krytu
  • odkopáva zeminy
  • uloženie obrubníkov do betónového lôžka
  • nanášanie nového asfaltového krytu
  • montáž ochranného zábradlia