Chodník zo zámkovej dlažby na ulici Hviezdoslavová

Investor

Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov

Obdobie výstavby

Od roku 2018 do súčasnosti

Popis objektov

Výstavba spevnených plôch - chodník zo zámkovej dlažby na ulici Hviezdoslavová

Technológia výstavby

  • odstránenie asfaltového krytu
  • oprava povrchu
  • osadenie záhonových obrubníkov do betónového lôžka
  • uloženie zámkovej dlažby