Chodník na ulici Antona Prídavku, pri Lanovom centre

Investor

Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov

Obdobie výstavby

Od roku 2018 do súčasnosti

Popis objektov

Výstavba spevnených plôch - chodník na ulici Antona Prídavku, pri Lanovom centre

Technológia výstavby

  • odstránenie asfaltového krytu
  • nanášanie nového asfaltového krytu