Cestná komunikácia na ulici Armádneho generála Svobodu

Investor

Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov

Obdobie výstavby

Od roku 2018 do súčasnosti

Popis objektov

Lokálne opravy asfaltových plôch
Zálievky pružnou asfaltovou - bitúmenovou zmesou
Cestná komunikácia na ulici Armádneho generála Svobodu

Technológia výstavby

  • odstránenie asfaltového krytu
  • osadenie obrubníkov do betónového lôžka
  • nanášanie nového asfaltového krytu
  • nanášanie asfaltovej zálievky ( spoj starého a nového asfaltu)